Legfontosabb játékszabályok

Játéktér

Asztalonként legalább 14 m hosszú, 7 m széles és 4 m magas, amelyeket 75 cm magas karámokkal kerítenek el.

Asztal

Téglalap alakú 274 cm hosszú 152,5 cm széles, és padlótól 76 cm magasságban van a felső lapja. A játékfelületnek egységesen sötét színűnek és mattnak kell lennie, bármilyen anyagból lehet, de követelmény, hogy a játékfelületre 30 cm magasságból ejtett labda mindenütt 23 cm-re pattanjon. Az asztal szélein 2 cm széles fehér szegély van. A páros játék miatt a térfeleket az oldalvonalakkal párhuzamosan húzódó 3 mm széles fehér színű középvonal két egyforma méretű térfélre osztja.

Hálókészlet

A hálóból, a felfüggesztéséből és a hálótartó oszlopokból áll, beleértve a hálót az asztalhoz rögzítő csavarokat. A hálót zsinórral kell felfüggeszteni mindkét végén, 15,25 cm magas oszlophoz erősítve. Az oszlopok határvonala 15,25 cm-re van az oldalvonaltól. A háló felső szélének teljes hosszában 15,25 cm magasan kell lennie a játékfelület felett.

Labda

Gömb alakú és 40 mm átmérőjű. Súlya 2,7 gr, anyaga celluloid vagy hasonló műanyag, színe fehér, sárga vagy narancssárga és matt.

Ütő

Tetszés szerinti méretű, alakú vagy súlyú lehet, de lapjának simának és szilárdnak kell lennie. A szabályos ütőlap vastagságának legalább 85 százalékát a természetes fa teszi ki. Az ütéshez használt oldalát vagy szokványos szemcsés gumival borítják szemcsével kifelé, a ragasztóanyaggal együtt legfeljebb 2 mm vastagságban, vagy pedig szendvicsgumival, azaz szofttal, szemcsével akár kifelé, akár befelé, a ragasztóanyaggal együtt legfeljebb 4 mm vastagságban. A szemcsés gumiborítás egy olyan, nem szivacstartalmú természetes vagy műanyag gumi, amelynek egész felületét egyenletesen borítják a szemcsék, négyzetcentiméterenként legalább 10, de legfeljebb 50 darabos sűrűséggel. A szendvicsgumi borítás, azaz szoft egy szivacsgumi réteg külső felén szemcsés gumiborítással. A szemcsés gumiréteg összvastagsága nem haladhatja meg a 2 mm-t. Az ütőt borító anyagnak mattnak kell lennie, egyik oldala élénk piros, a másik oldala fekete.

Szabályos adogatás

Az adogatás megkezdésekor a labdának mozdulatlanul kell nyugodnia az adogató szabad kezének laposra nyitott tenyerében, az alapvonal mögött és a játékfelület szintje fölött. Az adogatónak megközelítőleg függőlegesen, minden pörgetés nélkül kell feldobnia a labdát úgy, hogy az a szabad kéz tenyerét elhagyva legalább 16 cm magasan repüljön, majd anélkül essen lefelé, hogy bármibe beleütközne. A lefelé szálló labdát az adogatónak úgy kell megütnie, hogy az először a saját térfelét érintse, majd a háló felett vagy mellett elszállva a fogadó térfelén pattanjon le. A párosban a labdának egymás után az adogató, majd a fogadó játékos jobb térfélrészletén kell lepattannia. A labdának és az ütőnek mindvégig a játékfelület szintje fölött kell lennie attól a pillanattól kezdve, ahogyan a labda mozdulatlanul vár a feldobásra mindaddig, amíg bele nem ütnek. A labdának megütése pillanatában az adogató játékos térfelének alapvonala és az adogató teste között kell lennie, ám a testhez ez esetben nem tartozik hozzá a fej, valamint az alapvonaltól távolabb eső kéz és láb.

Szabályos visszaütés

Az adogatás vagy fogadás után úgy kell a labdát megütni, hogy az a hálókészlet felett vagy mellett akár közvetlenül, akár a hálókészlet érintésével az ellenfél térfelét érintse.

Játékrend

Egyesben az adogató kezdi a játékot szabályos adogatással, amelyet a fogadó szabályosan visszaüt. Ezt követően az adogató és a fogadó felváltva üt. Párosban az adogató kezdi a játékot szabályos adogatással, amelyet a fogadó szabályosan visszaüt. Ezután az adogató párjának kell szabályosan visszaütni a labdát, majd a fogadó párjának. Ezt követően valamennyi játékos felváltva, ebben a sorrendben üt.

Megismételt labdamenet

A labdamenetet meg kell ismételni:
– ha a labda az adogatás során útban a háló felett vagy mellett a hálókészletet érinti feltéve, hogy az adogatás egyébként szabályos volt, vagy a hálót ért labdát a fogadó, vagy párja akadályoztatja;
– ha az adogatást úgy indították el, hogy a fogadó játékos vagy pár nem állt készen a játékra, feltéve, hogy sem a fogadó, sem a párja nem kíséreli meg, hogy beleüssön a labdába;
– ha a szabályos adogatást, a szabályos visszaütést, vagy a játékszabályok be nem tartását a játékosok akaratán kívüli körülmény akadályozza;
– ha a párosban nem a megfelelő játékos adogat vagy fogad;
A játékot félbe lehet szakítani:
– ha az adogatásban, a fogadásban, vagy a térfélválasztásban történt tévedést kell helyrehozni;
– ha a váltogató adogatást, az időjátékot kell megkezdeni;
– ha figyelmeztetni, vagy büntetni kell egy játékost;
– ha a játékfeltételeket olyan módon zavarja meg valami, hogy az kihatással lehet a labdamenet sorsára.

Pontszerzés

Amennyiben a labdamenet nem szakad félbe, a játékos pontot szerez:
– ha az ellenfele nem tud szabályosan adogatni;
– ha az ellenfele nem tud szabályosan fogadni;
– ha a labda a játékos adogatását vagy visszaütését követően bármihez hozzáér a hálókészlet kivételével azelőtt, hogy az ellenfél beleütne;
– ha a labda, miután az ellenfél beleütött, elhagyja a játékos alapvonalát anélkül, hogy érintette volna azt a térfelet;
– ha az ellenfél akadályoztatja a labdát, tehát „töccsöt üt”;
– ha az ellenfél kétszer egymás után beleüt a labdába;
– ha az ellenfél szabálytalan ütőfelülettel üti meg a labdát;
– ha az ellenfél, vagy bármi, amit az ellenfél magán visel, vagy magánál tart, elmozdítja az asztalfelületet;
– ha az ellenfél, vagy bármi, amit az ellenfél magán visel, vagy magánál tart, hozzáér a hálókészlethez;
– ha az ellenfél szabad keze hozzáér a játékfelülethez;
– ha a páros ellenfél nem a meghatározott sorrendben ér labdához;
– ha a váltogató adogató rendszerben, tehát az időjátékban a játékos, vagy párosban ő és partnere l3 egymást követő szabályos visszaütést üt, beleértve az adogatásfogadást.

Játszma

A mérkőzés alapegysége a játszma, amelynek győztese az a játékos vagy páros, aki előbb éri el a 11 pontot. Ha a mérkőzés állása 10:10, akkor az nyeri a játszmát, aki előbb szerez egymást követően két pont előnyt.

Mérkőzés

A mérkőzés három nyert játszmáig tart. A mérkőzés során a játék folyamatosan, megszakítás nélkül zajlik, kivéve a játszmák közötti egyperces szüneteket, illetve a hatpontonként engedélyezett törülközést.

Az adogatás, a fogadás és a térfél választása

Az adogatás-, a fogadás- és térfélválasztás rendjének a jogát sorsolással döntik el, és a győztes választhat, hogy elsőként adogat, elsőként fogad, vagy melyik térfélen kezdi a játékot. Az adogatás és fogadás 2 pontonként felcserélődik, kivéve, ha mindkét játékos vagy páros 10 pontot szerzett, vagy ha a váltogató adogatás van érvényben, ekkor az adogatás pontonként cserélődik. A páros mérkőzés minden játszmájában az a páros, amely elsőként adogat, eldönti, hogy a páros melyik tagja adogat, és az első játszmában a fogadó páros eldönti, hogy a páros melyik tagja fogad. Az egymást követő játszmákban az a játékos lesz az első adogató, akit az adogatásra jogosult páros kijelölt, és az a játékos lesz az első fogadó, aki az előző játszmában az illetőnek adogatott. A párosban minden adogatáscserénél az előző fogadó játékos lesz az adogató és az előző adogató játékos partnere lesz a fogadó. Az a játékos vagy páros, aki vagy amely egy játszmában az adogatást kezdte, a következő játszmában először fogadó lesz. Párosban a döntő játszmában a fogadó párosnak meg kell cserélni a fogadás rendjét, amint valamelyik páros eléri az 5 pontot. Az a játékos vagy páros, aki vagy amely egy játszmában az egyik térfélen kezd játszani, a soron következő játszmát a túlsó térfélen játssza. A mérkőzés döntő játszmájában a játékosok vagy párosok térfelet cserélnek, amint valamelyik fél eléri az 5 pontot.

Váltogató adogatás rendszere, időjáték

A váltogató adogatás rendszere, az időjáték akkor lép életbe, ha egy játszma nem ér véget 10 percnyi játékidő után, kivéve, ha mindkét játékos vagy páros elért már legalább 9 pontot. Ha a labda játékban van az időhatár elérésekor, a játékvezetőnek félbe kell szakítania a játékot, majd a játék folytatásakor ugyanaz a játékos adogat, aki a félbeszakított labdamenetben adogatott. Ha a labda nincsen játékban az időhatár elérésekor, a játék folytatásakor az a játékos adogat, aki az előző labdamenetben fogadott. Ezt követően a játszma végéig a játékosok pontonként felváltva adogatnak, és ha a fogadó játékos vagy páros 13-szor szabályosan visszaüti a labdát, akkor pontot szerez.

Advertisements