Az evezés lefontosabb versenyszabályai

Az evezősversenyeknek két alapvető típusa van:
A) Kieséses rendszerű (regatta), ahol előfutamok, középfutamok és/vagy reményfutamok alapján kerülnek a versenyzők a döntőbe. Leggyakoribb a hat résztvevős döntő. Az indítás egy vonalról történik, a győztes pedig az, aki elsőnek ér a célba.
B) Üldözéses rendszerű folyami evezősverseny, amikor a hajókat bizonyos időközönként indítják, és a győztes az, aki a távot a legrövidebb idő alatt teljesíti. Üldözéses versenyeknél nincs a csapatok számára kijelölt pálya. A másikat megelőző hajósnak útelőnye van.

Szakág szerint csoportosítva az evezés lehet:
A) Váltott (oar) evezés: A váltott evezés csak csapathajóban lehetséges, hiszen a versenyzők csupán egy-egy, a hajó a jobb és bal oldalon váltakozva elhelyezett evezőkkel eveznek. A hajó orrától számítva a legtávolabbi sportoló a vezérevezős, akihez igazodnia kell a többi evezősnek. Ő az, aki meghatározza a csapásszámot és alakítja a verseny közbeni taktikát. A klasszikus felállás szerint a páratlan számú evezősök a bal oldalon, a párosak jobb oldalon eveznek. A kormányos négyesek és nyolcasok “pótsúlyként” magukkal visznek egy kormányost. Ha a kormányos a hajó elejében hanyatt fekszik, akkor jól lát, de csak hangosító berendezéssel tart kapcsolatot az evezősökkel. Ha a klasszikus módon a hajó végében, a vezérevezőssel szemben ül, akkor kormányoznia nehezebb, de jól látja az evezősöket és állandó kontaktusban van velük. Korrigálni tudja hibájukat, bíztatni tudja őket, taktikai utasításokat ad.

Versenyszámok: kormányos nélküli kettes (hajóhossz 10,4 m)
kormányos kettes (10,7 m)
kormányos nélküli négyes (13,4 m)
kormányos négyes (13,7 m)
kormányos nyolcas (18,9 m)

B) Párevezés (scull evezés): Az evezésnek az a változata, amikor az evezős(ök) mindkét kézben fog(nak) egy-egy lapátot, a test mozgása a guruló ülésen párhuzamos a hajó gerincével, a mozgás teljesen szimmetrikus. A párevezős hajókban nincs külön kormányos és csak a négypárevezősnek van külön kormánylapátja, melyet a vezérevezős a lábtartójához rögzített bowdenhuzallal működtet.

Versenyszámok: egypárevezős /szkiff/ (8,2 m)
kétpárevezős /dubló/ (10,4 m)
kormányos nélküli négypárevezős (13,4 m)

A versenytáv a nemzetközi és a hazai versenyeken 2000 m, kivéve a veterán (4000 m) és a tanuló (1500 m) korosztály versenyeit. A folyókon kijelölt szakasz egyenes irányú, áramlásmentes. A nemzetközi versenyeket ma már többnyire mesterségesen kialakított állóvízen rendezik. A pályákat bójasor választja el egymástól. A versenyzőket koruk vagy súlyuk szerint osztják különböző kategóriába.
Életkori kategóriák: tanulók (14 éves korig), serdülők (15, 16), ifjúságiak (17, 18), felnőttek (18 év fölött), veteránok (27 évtől).
Súlykategóriák: normál súlyban bárki rajthoz állhat. Könnyűsúlyban a felnőtt férfi csapatok átlagsúlya: 70 kg, a maximális egyéni súly: 72,5 kg lehet. Felnőtt nőknél: 57, illetve 59 kg, ifjúsági férfiaknál 65 és 67,5 kg, ifjúsági nőknél 55 és 57,5 kg a súlyhatár. A verseny előtt mérlegeléssel ellenőrzik a könnyűsúlyú versenyzők, valamint a kormányosok súlyát. A vízreszállási és a kiszállási pontokon a csapattagokat és a hajók előírásszerű állapotát ellenőrzik (pl. rajtszám, ütközéscsökkentő gumigömb a hajó orrán stb.).

A versenypálya minden csapat számára alkalmas a versenytáv leevezésére. Regetta folyón, tavon, holtágon, tengerpart mentén vagy mesterséges vízfelületen, a kijelölt szakasz egyenes irányú, áramlásmentes. Folyami versenyeken viszont nincs kijelölt pálya, a szabályokat pedig a versenybíróság állapítja meg.
A rajtvonal előtt és a célvonal után a csapatok gyülekezésére, illetve a csapatok kifutására legalább 100 méteres szabad vízterületet kell biztosítani. Minden csapat számára legalább 12,5 m széles vízsáv álljon rendelkezésre. Országos bajnokságokon és nemzetközi versenyeken a teljes versenypályának olyan szélesnek kell lennie, hogy legalább 6 csapat számára biztosítson megfelelő helyet a verseny leevezésére. Ha a víz mélysége nem egyenletes, a minimális mélység a versenypályán 3 m. Ha azonban a vízmélység egyenletes, a mélység legalább 2 m.
A versenyzők öltözékének csapaton belül egységesnek kell lennie, és a sorsolás a versenyre általában tíz nappal a verseny előtt vagy a versenykiírásban szereplő, a rendező által megadott időpontban történik. A benevezett csapattagok fele és a kormányos tartalékversenyzővel helyettesíthető, de a kicserélt versenyzők ugyanazon a napon ugyanabban a versenyszámban egy másik csapatban nem indulhatnak (keresztnevezés). A cserét legkésőbb a verseny (előfutam) előtti versenytanács ülésen írásban kell bejelenteni a verseny titkáránál. A kormányos teljes jogú tagja a csapatnak.

A versenybíróság (tagjai: elnök, titkár, beosztott versenybírók) feladata, hogy a versenybe szabályosan benevezett csapatok számára biztosítsa az egyenlő és sportszerű versenyzési feltételeket. A rajtvonalnál indítóbíró és egy beállító bíró foglal helyet, a pályabírók motorcsónakban követik a versenyt. A versenyző csapat számára tilos elektromos vagy egyéb technikai eszközzel irányítást, tanácsot vagy utasítást adni. Motorcsónakkal követni a mezőnyt kizárólag a Versenybíróság elnökének engedélyével szabad, de jellel, hanggal utasítást adni, vagy egy csapatot buzdítani a motorcsónakból is tilos.

A versenyszabályok megsértése miatt a bírók a következő büntetéseket szabhatják ki:
• Sárga lap: ha az egység vét a verseny kiírása vagy a versenyszabály ellen
• Kizárás: ha az egység két sárga lapot kap, vagy szándékosan szegi meg a szabályokat, vagy veszélyezteti a személyi, anyagi biztonságot
• Eredmény megsemmisítése: ha jogtalan előnyszerzéssel versenyzett az egység
• Diszkvalifikálás (az egész verseny időtartamára, bármilyen számban való indulástól való eltiltás): ha vét a sportszerség, a sporterkölcs ellen, durván megsérti a verseny rendezőjét, valamelyik ellenfelét, edzőt, vagy versenybírót.

Rajt-cél

A rajt előtt két perccel a versenyzőknek a rajthelyen kell lenniük. A beállító bíró fehér zászló felemelésével jelzi, amikor a hajók egyvonalban vannak. Az indító bemondja: „Figyelem!”, majd: „Felkészülni”, ezzel egy időben felemeli a vörös zászlót, majd a „Rajt” vezényszóra gyorsan lerántja az oldala mellé.
Kiugrás esetén a hajókat – 100 méteren belül – harangjelzéssel és a vörös zászló lengetésével visszahívják. Ha a rajt után 100 méteren belül bármilyen okból a hajófelszerelés közül bármi eltörik, a versenyt meg lehet szakítani, és új rajtot lehet elrendelni. Verseny közben minden hajónak a saját pályáján kell maradnia. Azt a hajót, amelyik a másikat akadályozza, figyelmeztetés után kizárják a versenyből.
A csapat akkor fejezi be a versenyt, amikor hajójának orra áthalad a célvonalon. Ekkor nem kell az összes versenyzőnek a hajóban ülnie (pl. kiesik), de ha a kormányos hiányzik, eredményüket meg kell semmisíteni. A célvonalon áthaladás sorrendjét a célbíróság határozza meg.
A versenyzők magatartása legyen sportszerű. A versenybírók utasítását megjegyzés nélkül kötelesek végrehajtani, észrevételeiket a csapatkapitány (vezérevezős) útján tehetik meg.
Egy futam célba érkezése idején más csapatoknak tilos hajóval a célvonalban, vagy a célvonaltól 50 méter távolságban tartózkodni.

A versenyzők és kormányosok kötelesek egyesületük tiszta, csapatonként egységes öltözékében versenyezni, amely a teljes öltözetre kiterjed. A versenyeken a lapát tollának az adott egyesület MESZ-nél hivatalosan regisztrált színre, illetve mintázatúra festettnek kell lennie. A válogatott versenyzők a válogatottságuk időtartama alatt, illetve a felnőtt világbajnokságon, vagy olimpián I-III. helyezést elért sportolók életük végéig nemzeti szín evezőlapáttal is evezhetnek.

Advertisements