Korcsolya Szakkifejezések

Axel Paulsen-ugrás: a versenyző előre-kifelé ívben futó lábáról ugrik fel, a másfél fordulatos forgás után a másik lábára hátra-kifelé irányban érkezik vissza.
Beugrásos forgások: a mérleg és az ülőforgások megkezdése ugrással; a jégre érkezés történhet a felugró vagy a lengő lábra.
Dupla-Axel: azonos az Axel Paulsen-ugrással, csak a versenyző a levegőben két és fél fordulatot tesz meg.
Dupla Lutz: azonos a Lutz-ugrással, csak a versenyző a levegőben két fordulatot tesz meg.
Dupla Rittberger: azonos a Rittberger-ugrással, csak a versenyző a levegőben két fordulatot tesz meg.
Dupla Salchow: azonos a Salchow-ugrással, csak a versenyző a levegőben két fordulatot tesz meg.
Flip ugrás: a Salchow-ugrás leszúrásos kivitele; a versenyző a hátra-befelé ívből lengő lába korcsolyahegyének leszúrásával ugrik fel.
Halálforgás: a páros női tagja hátra-kifelé íven, majdnem vízszintesen hajol hátra a jégen, mialatt a férfi a kör középpontja felé nyújtott lengő lábbal, körző helyzetben spirálban forog és társát egyik kezénél fogva tartja; négy változata van. Elsőként a Tuschák Éva – Balázs Zoltán páros mutatta be.
Hold: olyan gyakorlat, amelynél a két korcsolya éle csaknem azonos nyomot rajzol a jégre; a korcsolya külső élein végzett gyakorlat a kifelé hold, a belső élen végzett pedig a befelé hold.
Leszúrt Rittberger (Toe Loop): azonos a Rittberger-ugrással, csak a versenyző az elugrás előtt a bal lábbal leszúr a jobb láb mögé, és a két láb egyforma erővel rugaszkodik el a jégtől.
Lutz-ugrás: a hátra-kifelé ívben futó versenyző lengő lábának jégre való leszúrásával ugrik fel és egy fordulat megtétele után a leszúrást végző lábára, hátra-kifelé érkezik.
Mérlegforgás: a felső test és a lengő láb a futó lábra merőleges helyzetben van úgy, hogy a test súlypontja a futó láb felett a forgástengelyben helyezkedjen el; több változata van.
Rittberger-ugrás (Loop): a versenyző hátra-kifelé ívből ugrik, és egy egyfordulatos forgás után ugyanarra a lábra, ugyancsak hátra-kifelé ívben érkezik a jégre.
Salchow-ugrás: hátra-befelé ívből való ugrás; a versenyző a levegőben egy fordulat megtétele után a másik lábára ugyancsak hátra, de kifelé ívben érkezik vissza.
Spirál: csigavonal alakzatban, általában nagy lendülettel, különböző – álló, mérleg, megdöntött – testhelyzetben előre vagy hátra, kifelé vagy befelé élen végzett ív.
Tripla Axel: a Dupla Axel-ugráshoz hasonlít, de a versenyző három fordulatot tesz meg.
Tripla Lutz: azonos a Lutz-ugrással, csak a versenyző a levegőben három fordulatot tesz meg.
Tripla Rittberger: azonos a Rittberger-ugrással, csak a versenyző a levegőben három fordulatot tesz meg.
Tripla Salchow: azonos a Salchow-ugrással, csak a versenyző a levegőben három fordulatot tesz meg.

RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Cross tracking: a versenyző az ellenfelét hirtelen irányváltoztatással akadályozza, nem a megkezdett úton korcsolyázik.
Dangerous skating: a versenyzőtársakra veszélyes magatartás, illetve versenyzés, különösen veszélyes előzési szituációk előidézése.
No contact: a versenyzők nem érhetnek egymáshoz.
Pushing: a versenyzőtárs lökése.
Slow down: szándékos lassító korcsolyázás, mikor a versenyhelyzet ezt nem indokolja.
Team skating: a csapattársak oly módon korcsolyáznak, hogy nem hagynak előzési lehetőséget az ellenfélnek, indokolatlanul az egész pályát elfoglalják.

GYORSKORCSOLYA

Belső pálya: a sorsolás vagy az előző távon elért eredmény dönti el, hogy melyik versenyző indulhat a belső pályán.
Csúszás: a gyorskorcsolyázó mozgásának lassuló szakasza.
Döntőbíró: a versenybíróság vezetője, aki a versenyszabályok betartásáért felelős; az indító- és célbíró döntését nem bírálhatja felül.
Ellökés: a gyorskorcsolyázó mozgásának gyorsuló szakasza.
Futás hátratett kézzel: hosszú távon alkalmazott kéztartás; így gazdaságosabb az előrehaladás.
Guggoló testhelyzet: a gyorskorcsolyázó helyes testtartása az ún. guggoló-ülő testhelyzet, amellyel a versenyző ellökéskor a legnagyobb erőt fejheti ki.
Hócsík: a pályán a sávok között és a kanyarok jelölésére használt, hóból készített vonal; helyettesíthető egymástól megfelelő távolságra elhelyezett, mozgatható fa- vagy gumikockákkal is.
Keresztezési egyenes: a célegyenessel ellentétes egyenes, ahol a sávváltás történik.
Kizárás: szándékos szabálysértés esetén a döntőbíró kizárja a versenyzőt a versenyből.
Korcsolyahossz: amikor két versenyző egy párban azonos időt ér el, és a célbíró az egyiket mégis győztesnek ítéli, akkor az korcsolyahosszal győzött.
Külső pálya: a sorsolás vagy az előző távon elért eredmény dönti el, hogy melyik versenyző indul a külső pályán.
Kvartett: nagyszámú induló esetén, időkímélés céljából, hosszútávon egyszerre két párt indítanak el egy körben, egymástól 200 méterre levő rajttal, így nem két, hanem négy versenyző van egyszerre a pályán.
Megkülönböztető jelzés: a versenyzők jobb és bal karján viselt karszalag, amely rajtszámukat és azt mutatja, hogy melyik pályán indulnak.
Párosítás: a versenyzők beosztása futamokba a sorsolás vagy az előző távon elért eredmény alapján.
Pontszámítás: a versenyzők ponteredményének megállapítása az időeredmények alapján, átszámításos módszerrel.
Sávváltás: a belső pályán kezdő versenyző a külső, a külső pályán kezdő versenyző a belső sávra vált, amikor a keresztezési egyenesbe ér.
Technika: a gyorskorcsolyázásban a legnagyobb szerepet játszó tényező; külön technikája van az indulásnak, az egyenesben és a kanyarban való futásnak, valamint a rövid, közép- és hosszú távú versenyzésnek.
Versenybíróság: összetétele: döntőbíró (döntnök), annak helyettese, indító, indítósegéd, célbíró, vezető időmérő és időmérők, körszámláló, keresztezési és kanyarbíró.

Advertisements