A sportlövészet gyakrabban használt szakkifejezései:

agyaggalamb, agyagkorong: a trap és skeet versenyek céltárgya. Anyaga például szurok, cement. A korongnak egy sörétszem találata esetén törnie kell. Előírt röpülési távolság 60–80 m.
agytalp: a „szabad puskák” tusaborító lemezének csúsztatható és állítható változata.
álló testhelyzet: a puska versenyszámok egyik testhelyzete. Pisztoly, futóvad, trap, skeet és légfegyveres versenyszámoknál csak álló testhelyzet van.
árnyalak: a gyorstüzelő pisztoly versenyszám ember nagyságú céltáblája. Nemzetközileg elfogadott elv, hogy formája nem hasonlíthat emberhez.
automata trap: ennél a versenyszámnál 15 gép helyett csak egyetlen gép dob korongot. A röppályák függőleges és oldalirányú változatai jóval nagyobbak.
caliber (cal), űrmérték, öb: a csőfurat keresztmetszetét, ill. a lövedék átmérőjét meghatározó fogalom. Sörétes fegyverek azért 12 caliberesek, mert egy angol font (435,6 g) tömegű ólomból 12 db olyan ólomgolyót lehet önteni, amelynek átmérője megegyezik a fegyver csövének belső átmérőjével (18,5 mm).
cél: alakja szerint lehet céllap, céltábla vagy agyagkorong. A lövész feladata az agyagkorongról látható szilánk leválasztása, ill. a céltáblák tízes körének az eltalálása. Az agyagkorong mérete 110 mm × 25 mm. A tízes körök átmérője versenyszámonként: légpuska 1 mm, légpisztoly 12 mm, légfegyveres futóvad 6 mm, 50 m-es puskaszámok 12,4 mm, 300 m-es puskaszámok 100 mm, szabadpisztoly 50 mm, gyorstüzelő pisztoly 150 mm × 100 mm, standardpisztoly 50 mm, ill. 150×100 mm nagyöbű pisztoly (revolver) 50 mm, ill. 150×100 mm, futóvadlövészet 60 mm.
célfekete: a puska és egyes pisztoly versenyszámok céllapjai a négyes, ill. a hetes körtől kezdve fekete színűek. Ez a távolból a céllapok közepén levő fekete foltnak látszik. A versenyző a fekete folt alsó szélének a közepére céloz, vagy körirányzéknál ezt látja az irányzékkal koncentrikusan. A gyorstüzelő pisztoly versenyszám árnyalakja egész méretében fekete.
célgömb: a hasáb régies elnevezése.
célratartás: az edzések egyik változata, amikor a versenyszabályok előírásait pontosan betartják és a célzás műveleteit pontosan kidolgozzák, csupán lőszert nem használnak. Takarékossági rendszabályok nélkül is alapvető fontosságú.
célzás: az a művelet, amikor a fegyverek irányzóeszközeit a célfeketével, ill. az agyagkoronggal hibátlan kapcsolatba igyekszünk összehozni.
choke [csok], fojtás, szűkítés: koronglövő fegyverek csövének végén alkalmazott űrmértékszűkítés, 1 mm alatt. Feladata az, hogy összetartsa a sörétrajt és ezzel jobb találatképet kapjunk.
csőnehezék: a gázok hátralökő erejének csökkentésére alkalmazott megoldás, amellyel javítható a szóráskép. Golyós fegyvereknél a cső elején elhelyezett, szabályozható súlyokkal, sörétes fegyvereknél a tusában (agyban) elhelyezett ólommal oldják meg.
esősín: koronglövő fegyvereknél a hagyományos értelemben vett irányzék helyett alkalmazzák. A cső felső részén végigfekvő vízszintes lemez, a fénytörés miatt recézve.
csőszázalék: a koronglövő fegyverek csövének értékét százalékszám jelzi, amely a kilőtt sörétraj szóródásával kapcsolatos. A choke alkalmazása módosítja a százalékot.
diopter: a kisöbű és nagyöbű standard- és sportpuskák zárt rendszerű irányzóeszköze.
duplázás: a trap versenyszámnál egy korongra két lövést is le lehet adni hátrányos következmények nélkül.
elcsettenés: verseny közben előforduló lőszerhiba. Előfordulása esetén a puska és szabadpisztoly versenyszámban lőszercserével, gyorstüzelő pisztoly, standardpisztoly, futóvad, trap, skeet versenyszámnál csak versenybírói döntéssel lehet a versenyt folytatni.
elhúzási súly: a felhúzott zárszerkezetű fegyver elsütő billentyűjére alkalmazott nyomás, amely a fegyver elsütését eredményezi. A korszerű fegyverekben ennek mértéke szerkezetileg szabályozható.
előretartás: a mozgó céltárgyú versenyszámok célzási módszere. Mértéke a mozgás gyorsaságától és irányától függ. Futóvadlövészetnél a távcsőbe épített szálkereszt vagy irányzótüske elmozgatásával módosítható.
érintésmérő: az az eszköz, amellyel a céltábla valamelyik köréhez közeleső találat értékét mérik. A műszer a lövedék ütötte lyukba helyezve azt mutatja, hogy a lövedék elérné-e a körgyűrűt. Az ütött lyuk a lövedéknél kisebb keresztmetszetű. Minden űrméretnél más-más érintésmérő van.
értékelt lövések: a koronglövészet kivételével minden versenyszám próba- és értékelt lövésekből áll. Csak az utóbbiakat értékelik.
festés: a világítási rendellenességek elkerülésére alkalmazzák. A korongokat a háttér ellentétes színével mázolják. A gyorstüzelő pisztoly irányzékát a fekete árnyalatról elütő színnel szabad festeni.
fonopull: traplövők előtt levő berendezés, amely a versenyző hangjára (pull) mikrofon segítségével a kidobógépet indítja.
gomba: a kisöbű és nagyöbű sportpuska álló testhelyzeténél megengedett segédeszköz, amely a puska megtartását segíti. Kezdeti formája alapján a formai hasonlóság miatt kapta elnevezését.
gyorslövés: egy-egy lövés leadására fordítható idő korlátozását jelenti. Különféle változatban a versenyszámok egyharmada tartalmaz gyorslövő elemet.
hasáb: az irányzóeszközöknek a cső elején levő része, amely a nézőkével együtt az irányzékot alkotja. Vadászfegyvereknél a célgömb a szó szoros értelmében vett gömb, de a nézőkét a cső felső részén végigfektetett csősín helyettesíti.
hosszú lövés: az elfordulóban levő árnyalakon a lövedék ütötte lyuk abban az esetben, ha hosszúsága az 5,6 mm-es fegyvereknél a 7 mm-t, nagyöbű fegyvereknél a 11 mm-t meghaladja. Futóvadlövészetnél a lövedék ütötte lyuk abban az esetben, ha hosszúsága a 8 mm-t meghaladja. Az említett méretek alatt a lövések rendes találatnak minősülnek.
hőterelő szalag: a nagyöbű sportpuskák csövének felső oldalára ráerősített szalag. A napsütés és a gáznyomás okozta hő, ill. délibábozódás ellen véd.
ikerlövés, ikertalálat: két vagy több közeleső találatot jelent. Teljes ikertalálat nincs. Az eltéréseket az érintésmérő, ill. a céllapok (céltáblák) mögött levő második táblasor pontosan kimutatja. Kisöbű puskáknál minden lövés külön céllapra történik.
irányzóeszközök: ezek segítségével hajtjuk végre az irányzás műveletét. Rendszerükre nézve lehetnek nyitottak (nézőke, hasáb, csősín, célgömb), és zártak (dipoter-ring, ill. távcső).
iris hasáb és iris ring (körirányzék): a korszerű irányzóeszközöknél a hasáb vastagságát és a nézőke átmérőjét a fényképezőgépek iris rendszeréhez hasonlóan lehet növelni vagy csökkenteni (szűkíteni). Használatuk könnyíti a világítási rendellenességek elleni küzdelmet, de nem mindenütt megengedett.
késleltetés: a skeetlövészetnél, a futóvadlövő és gyorstüzelő pisztoly versenyszámoknál alkalmazzák. A versenyzők jelzése, ill. a lövésre kész helyzetének elfoglalása, valamint a korong, ill. a céllap megjelenése között meghatározott, változó időnek kell eltelnie. A késleltetés gép (timer) segítségével történik.
kormozás: ezt alkalmazzák a nyitott irányzékú fegyverek irányzékainál a fényszétszóródás elkerülésére.
körirányzék, ring: a zárt irányzékú fegyvereknél a cső elején alkalmazott eszköz, amely a diopterrel együtt az irányzékot alkotja.
nézőke: nyitott irányzékú fegyvereknél a hasábbal (célgömbbel) együtt alkotja az irányzékot. Nyílt irányzékú az a fegyver, ahol a hasáb (célgömb) és a nézőke a fény hatásától nem védett és csak két pontban (a célgömb csúcsa és a nézőkenyílás elméleti közepe) kapcsolódik a célponthoz (a célfekete alsó szélének a közepéhez).
pontlövő versenyszámok: ezeknél csak a teljes lőidőt határozzák meg, de egy-egy lövés idejét nem.
próbalövés: az értékelt lövések előtti lövés.
ring-körirányzék: körbeveszi a célfeketét és fokozza a célzás pontosságát.
rotte: a koronglövés mindhárom versenyszámában hatos csoportokban lőnek, egyenként 25–25 lövést (trapnál a dupla egy lövésnek számít). A hatos csoport 150 lövése egy rotte.
sport lőszer: 22 cal, 5,6 mm-es lőszer, kizárólag gyorstüzelő pisztolyok számára.
skeet versenyszám: agyaggalomb-versenyt jelent. A skeet versenyeken két toronyból dobják ki a korongokat. A versenyző nyolc váltott lőállásból egy vagy két korongra lő.
skeet lőszer: hossza kilövés előtt nem haladhatja meg a 70 mm-t. A sörétadag tömege 32 g. Egy sörét átmérője 2 mm lehet; ezekből egy töltényben kb. 600 db van.
sörétkosár: korszerű traplőszerben a söréteket erre a célra kialakított műanyag kosárban tárolják. A sörétek a csőfalat nem súrolják és a sörétraj 2–3 m-ig teljesen együtt repül.
standardfegyverek: űrméretük és irányzékrendszerük megegyezik a „szabad” fegyverekével. Alakításuk, formálásuk nem megengedett, méreteiket az előbbieknél szigorúbb szabályok írják elő.
sütés, elsütés: az a művelet, amelyet a billentyű segítségével az elsütő berendezésre gyakorolunk. A különféle erősségű nyomás a fegyver elsülését eredményezi.
szabad fegyverek (sportpisztoly és kisöbű, nagyöbű puskák): a szabályok az eredményesség érdekében a legtöbb engedményt a szabad fegyvereknél teszik. Ilyen engedmények: ortopéd markolat, precíziós zárt irányzékrendszer, súlyelosztás szabad módosítása stb.
színszűrő: ezt használják a világítási rendellenességek kivédésére. Elhelyezésük a zárt irányzórendszerekben, ill. színszűrő szemüvegekben történik.
szétlövés: rövidített verseny. Néhány versenyszámnál azok a versenyzők lövik, akik az 1–3. helyezés valamelyikén holtversenybe kerültek.
szórás: az a terület, amelyen belül a találatok elhelyezkednek. Legtöbb esetben a lőszer szórásáról beszélünk, de esetenként előfordul a fegyver vagy a kettő együttes szórása is. Világversenyeken követelmény, hogy a szórásfelület kisebb legyen, mint az adott távolságon a tízes kör átmérője.
találat: ha a céltáblán a lövedék lyukat ütött, vagy a korongról a sörét látható szilánkot letört.
távcsöves irányzék: a zárt irányzási rendszer egyik alternatívája. A nézőkét a szemlencse látómezejének élessége helyettesíti. Csak futóvadlövésnél alkalmazható.
térdpárna: a térdelő testhelyzet megkönnyítésére használják a jobb lábfej alatt (balkezeseknél fordítva).
timer [tájmer]: időzítő berendezés, amely a versenyző vezényszava és a korongkidobás közötti időt önműködően változtatja.
trap lőszer: 12 cal ún. csillagperemezésű, 70 mm hosszú töltény. A sörétek kosárban helyezkednek el: 2,25 mm-esből 476 db, 2,5 mm-esből 359 db. Tömegük legfeljebb 32 g.
tunnel: néhány cm-es henger, amely a hasábot, ill. a ringet a zavaró fényhatásoktól védi.
zárt irányzékú fegyverek: ezeknél az irányzóeszközöket a diopter, ill. a tunnel védi a fényhatásoktól. A diopternyílás (nézőkenyílás) teljesen körbeveszi a tunnelt s ezzel a célzás pontossága fokozható.
zsírtalanító lövés: ilyeneket lehet leadni a próbalövések megkezdése előtt, céltábla nélkül. Ezek még a próbalövések közé sem számítanak. Nagy kaliberű fegyvereknél a cső üzemi hőmérsékletéhez szükségesek. Kis kaliberű fegyvereknél csak a csőfurat tisztítása után van rá szükség, vagy ha másfajta lőszerrel (s így más összetételű ólommal) kell versenyezni.

Advertisements