Röplabda Szakkifejezések

Állásrendi hiba: a játékos állásrendi hibát követ el, ha abban a pillanatban, amikor a nyitójátékos elvégzi a nyitóérintést, nincs a szabályos állásrendben
Büntető terület: ellenőrző terület mindkét oldalán a kifutón kívül az alapvonal meghosszabbítása mögött min. 1,5 m-el kell kijelölni
Cserezóna: kifutó azon része, ahol a játékos cserét kell csinálni
Driblizés: mozdulatsor, amikor a játékos egyik kezéből a másikba dobálja vagy feldobálja a labdát
Ellenőrző terület: játékterületet körülvevő sáv
Első játékosok zónája: az első játékosok zónáját mindkét játékmezőben a középvonal tengelye és a támadóvonal, illetve annak meghosszabbítása határolja. A hátsó sorköteles játékosok csak ezen kívülről felugorva támadhatnak
Eredményszámítás: a labdamenetet megnyerő csapat pontot szerez. Ha a labdamenetet a nyitást fogadó csapat nyeri, elnyeri a nyitás jogát és a játékosai az óramutató járásával megegyező irányban egy helyet forognak. A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik három játszmát nyer. Egy játszmát 25 pont elérésével lehet megnyerni, legalább két pont különbséggel.
Forgás, forgásrend: ha a labdamenetet az a csapat nyeri, amelyik fogadta a nyitást, akkor a következő nyitás előtt játékosai az óramutató járásával egyező irányban egy helyet forognak. A játékosok egymáshoz viszonyított helyzetét és ezzel együtt a forgásrendet a játszma elején a csapat edzője vagy kapitánya határozza meg.
FIVB előírások: FIVB által meghatározott előírások a felszerelések gyártóinak
Háló alatti tér: felülről a háló alja és a hálót az oszlophoz rögzítő kötelek, oldalról a hálótartó oszlopok, alulról a játékterület felszín határolja
Hiba: két típusa van: 1. a szabályokkal ellentétes (játék) akció, 2. akción kívüli más szabálysértés
Játékoscsere: játszmáként legfeljebb hat játékost cserélhetnek. Egy cserejátékos játszmánként csak egyszer léphet a pályára és csak az a kezdőjátékos mehet vissza a helyére, akinek a helyén a pályán volt. A libero-játékos által végrehajtott helyettesítések nem számítanak a csapat szabályos cseréi közé.
Kettős érintés: olyan labdakezelési hiba, amikor a játékos egymás után kétszer érinti a labdát
Labdaszedők: a kiegészítő személyzethez tartoznak, a labdamenet végén összeszedik a labdát és a nyitó játékosnak adják, ezzel csökkentve a holtidőt
Labdamenet: a nyitóérintés és a labda, játékon kívülre kerülése közötti akciók sorozata
Libero-játékos: speciális védekező játékos, aki csak hátsó sorköteles játékosként játszhat. Játékelemei korlátozottak: nem nyithat, nem üthet a háló fölött, nem sáncolhat, sánckísérletben sem vehet részt és nem hajthat végre a játéktéren belül befejezett támadóérintést. A libero-játékos cseréi nem számítanak a csapat cseréi között. A libero-játékos a csapattársaiétól elütő színű mezt visel.
Megfogott labda: labdakezelési hiba, ha egy játékos a labdát nem elpattanóan érinti, a labdát megfogja és/vagy dobja.
Nyitás: a labdát a forgásrend szerinti nyitó játékos hozza játékba a nyitással úgy, hogy az alapvonal mögül egy kézzel megüti a feldobott vagy elejtett labdát és azt a háló fölött az ellenfél térfelére juttatja. Ha a labda nem jut át a háló felett, vagy a pályán kívül ért talajt, ismétlésre nincs lehetőség, a csapat a labdamenetet elvesztette. Ha a labda éri a hálót, de átjut felette, játékban marad, az ellenfél köteles azt megjátszani.
Sáncolás: egy, két vagy három játékos együtt a sáncolás során megpróbálja útját állni az ellentérfélből jövő labdának úgy, hogy a háló szintjénél magasabbra nyúlik fel. A sáncolás az ellenfél leütése elleni fegyver, amely akkor hatásos, ha a játékosok tökéletes szinkronban ugranak fel és átnyúlnak a háló felett. A sáncérintés nem számít a csapat maximum három érintése közé (strandröplabdában igen).
Szabályos áthaladási tér: háló függőleges síkjának az a része, amit alulról a háló teteje, oldalról az antennák, felülről a mennyezet határol
Szabálytalan áthaladási tér: miden, ami a szabályoson kívül esik
Takarás: a nyitócsapat egy vagy több játékosa a nyitás pillanatában takarást hajt végre, ha mozgatja karjait, ugrál vagy oldalt mozog, és közvetlenül a labda röppályája alatt van.
Támadóérintés: minden olyan cselekedet, ami a labdát az ellenfél felé küldi
Támadóvonal: a támadóvonal a középvonal tengelyétől 3 méterre, azzal párhuzamosan, a játékmezők belseje felé húzott vonal.
Technikai pihenőidő: kötelezően elrendelt pihenőidő a szabályos pihenőidőn felül
Területek: kifutón kívül vannak, speciális szerepük van, például bemelegítő és büntető terület
Térfélcsere: minden játszma után végre kell hajtani, kivételt képez a döntő játszma
Zóna: játékterület része, speciális céljuk van. Létezik például nyitózóna, cserezóna

Advertisements