Leggyakoribb szakkifejezések

Akció: fegyverrel végrehajtott vívócselekmény; lehet támadó, védekező, együttes; egyszerű és összetett, továbbá aktív és passzív cselekmény.
Asszó: csörte; két vívó udvarias, szabad vívásszerű (asszózó) küzdelme. Ha a csörte eredményét a versenyben is számításba veszik, azt mérkőzésnek (match) nevezik.
Büntetés: büntetni lehet (1) a küzdelem alatt előforduló vétségekért vagy (2) fegyelmi okokért.
Csel: szúrást, illetve vágást imitáló, rendszerint gyors mozdulat, mellyel egy védést váltunk ki az ellenfélből, hogy azt megkerülve a megnyíló résbe támadást hajthassunk végre.
Directoire Technique (DT): a versenyszabályoknak megfelelő lebonyolításért felelős szervezet, melynek tagjait az olimpián és világbajnokságokon a FIE, egyéb nemzetközi versenyeken a rendező ország, illetve az általa meghívott páratlan számú ország képviselői alkotják.
En garde: vívóállás; a mérkőzés kezdetekor, illetve az újra felálláskor a versenybíró (juri) felszólítása a versenyzők készenlétére.
Fejvéd: sisak; a vívó biztonságát szolgáló saját felszereléshez tartozó tárgy; rostélyból kialakított védőfelszerelés, melynek szemnagysága maximum 1,2 mm, s a szálak átmérője legalább 1 mm. Szilárdságának a szálak közé 12 kg nyomással benyomott kúpos tüskét alakváltoztatás nélkül kell elviselni; műszaki paramétereit a FIE műszaki bizottsága a verseny szabálykönyvben rögzíti.
Fémmellény: lamémellény; olyan felszerelési tárgy, mely a találati felületet hézagmentesen fedi. Belsejét elektromosan szigetelni kell, ellenállása nem haladhatja meg az 5 ohmot; ilyen mellényt hordanak a tőr- és kardvívók.
Finta in tempo: csel az ütemben; a második szándékú mozgássor ellen végrehajtott cseles közbetámadás.
Fless: lerohanás; a támadás bevitelének egyik formája, melyet előredőléssel és lábkeresztezéssel hajtunk végre.
Gabarit: a verseny szabálykönyvben előírt mérőeszköz, amely a versenyen használt fegyverek méreteit és előírásait hivatott igazolni. A hitelesítést mindig a rendező ország végzi.
Grand Prix-verseny: a Világkupa-versenyek közül évente egy kijelölt verseny, mely 50 százalékkal több pontot ad, mint a többi Világkupa-verseny.
Hézagmérő: résmérő a verseny szabálykönyvben meghatározott eszköz, mellyel párbajtőrben a versenybíró a fegyver szabályos holtjátékát ellenőrzi a hegynél.
Index: a rangsor-megállapítás matematikai módja.
Jury d’Appel: fellebbviteli bizottság; a versenyen részt vevő országok kijelölt vezetőiből álló testület, melyet csak a D.T. által hozott ítélet elleni óvás esetén hívnak össze.
Kábeldob: olyan rugós kábeltároló szerkezet, mely a vívó és a találatjelzőgép között helyezkedik el, s vívómozgását követve engedi a kábel letekeredését, illetve hátráláskor a kábel felcsévélését végzi.
Kavacio: egy ütést vagy kötést végrehajtani akaró penge elleni kitérés, melynek támadás a folytatása.
Kesztyű: az alkar feléig érő, világos anyagú kézvédő, melyre a kardvívók egy fémszálas ún. mandzsettát húznak, ami a fémmellénnyel elektromosan kapcsolódik. Kitörés: a támadás bevitelét szolgáló lábgyakorlat (hasonlít a gimnasztikában szereplő támadóálláshoz).
Kontrariposzt: a védés visszaszúrást (vágást) követő védés és visszaszúrás, vágás (ellenvisszaszúrás).
Kontratempo (a finta in tempo): csel az ütemben, végrehajtott kizáró közbetámadás; a legmagasabb fokú előkészítést kívánó vívóakció.
Közbetámadás: az ellenfél megindított támadása ellen végrehajtott támadás, melynek célja annak eltérítése a találati felületről (kizárás) s egyben találat elérése.
Közelharc: az a küzdelmi helyzet, amikor a vívók közötti távolság igen kicsi.
Lendített szúrás (vágás): olyan akció, amely az ellenfelet az ellenkező vonalban találja, mint amelyben védett (a pengéjével minden esetben megkerülve az ellenfél pengéjének a hegyét).
Lépés: előre, hátra; a vívók megközelítést szolgáló lábmunkájának egyik formája.
Lerohanás (fless): a vívótávolság leküzdésének meggyorsítása; legelőnyösebben akkor alkalmazható, amikor az ellenfél passzív, a legkisebb megmozdulásra is hátrál, hogy teret és időt nyerjen a támadás hárítására.
Magaslámpa: a versenybíró döntését és a közönség tájékoztatását könnyíti meg. Ha egy találatnál a gépen levő lámpa másként jelez, mint a magaslámpa, a gép által jelzett találat az érvényes. Az elektromos felszereléseket a FIE műszaki bizottsága ellenőrzi és hitelesíti, míg a versenyzők egyéni felszerelését a verseny előtt a rendezők műszaki személyzete, akik külön hitelesítő jelzéssel látják el azokat. Ezek szándékos megváltoztatásakor a vétkest kizárják, esetleg eltiltják.
Második szándék: olyan támadás, melyet az ellenfél reakciójának biztos ismeretében úgy hajt végre a versenyző, hogy a reakciót elhárítva vagy megkerülve folytatja, illetve fejezi be a támadást, vagy védekezik.
Mérősúly: tőrben 500 g, párbajtőrben 750 g tömegű hengeres fém, mellyel a versenybíró a fegyver hegyrugójának ellenállását méri minden mérkőzés előtt.
Oldalbíró: a vezetőbíró segítője, aki a szabálytalanságok megítélésében segít.
Parád: védés; az ellenfél támadásának elhárítása a fegyver pengéjével, illetve kosarával. A kéztartások szerint kardban: kvart-, terc-, kvint-, szekond-, primhárítás. A szúrófegyvernemekben kvart-, szikszt-, szekond-, szeptim-, szerkl-, oktávhárítás.
Pást: általában fémszőnyeggel borított sima, vonalakkal határolt terület, melyen a csörték folynak.
Pengekötések: az ellenfél mereven tartott pengéjének kitérítése az érvényes találati felület elől a saját pengével; mivel a mozdulat hasonlít a védéshez, az elnevezés is annak megfelelő (például szekondkötés).
Pengeütések: az ellenfél lazán tartott pengéjének eltávolítása és résnyitás saját pengével. Itt a két penge érintkezése csak egy pillanatig történik. Elnevezésük a hasonló védésnek megfelelő (például kvartütés).
Riposzt: visszaszúrás vagy visszavágás; az ellenfél támadásának sikeres kivédését követő azonnali visszaszúrás vagy vágás.
Sorsolás: ha a mérkőzés a vívóidő lejárta után döntetlenre áll, akkor a versenybíró sorsol, és a kedvezményezett versenyzőt hirdeti ki győztesnek, ha a következő egy percben nem esik találat.
Találatjelzőgép: tőrnél és kardnál az áramkör megszakításával jelzést adó, (párbajtőrnél annak zárásával) fény- és hangjelzést kiváltó, akkumulátorral működtetett szerkezet, melynek műszaki paramétereit a szabálykönyv rögzíti. A versenybíróval szemben, a pásttól legalább 2 méterre helyezik el. A gépen nem jelenhet meg jelzés, ha a találat a fegyver kosarán vagy a fémszőnyegen esik. A gép tartozékai a kábeldob, a magaslámpák és az összekötő kábelek, valamint az óra. Ha a vívóidő letelt, a gépen semmilyen jelzés nem váltható ki.
Tőrvívásnál érvényes találat esetén színes (egyik oldalon piros, másikon zöld), érvénytelen találat esetén fehér lámpa ég. Párbajtőrnél és kardnál színes lámpa (zöld és piros) jelzi a találatot. Kardnál az érvénytelen felületen esett találatot a gép nem jelzi.
Tempó: olyan időszakasz, amikor az ellenfél a már megkezdett mozdulatsorát képtelen helyesbíteni, az új helyzethez nem tud alkalmazkodni, így kiszolgáltatott lesz. (A régi szabálykönyvek szerint az az időtartam, mely alatt egy közepesen képzett vívó egyenes szúrást vagy vágást hajt végre kitöréssel.)
Testvezeték: két végén csatlakozóval ellátott, a ruhán belül viselt kábel, amely a fegyver és a kábeldob közötti összeköttetést biztosítja. A kardvívóknál a fejvédnek elektromosan vezető anyagból kell készülnie, és két végén krokodilcsipesszel ellátott kábellel kell kapcsolódnia a fémmellényhez. A tőrvívók sisakjának belül szigeteltnek kell lennie.
Ugrás: előre, hátra; a vívók megközelítést, illetve távolodást szolgáló mozgásának egyik formája.
Utánülés kitörés: a támadás megismétlésének egyik formája, amikor a kitörésből az elől lévő láb helyben maradásával egy időben a hátsó lábbal vívóállásban ül fel a versenyző, és kitöréssel folytatja a mozgássort.
Vezetőbíró: a mérkőzések levezetését végző hivatalos személy, akinek döntése ellen a DT-nél lehet fellebbezni.
Világkupa-versenyek: a világranglista eldöntését szolgáló versenyek (számuk fegyvernemenként 12), melyeket a FIE szervezőbizottsága évente határoz meg; az itt szerzett pontok összessége alapján állítják össze a hatályos világranglistát.
Világranglista: a versenyzők erejét megállapító olyan állandóan változó rangsor, mely a 11 világkupa, 1 Grand Prix és a világbajnokság (olimpia) eredményét tartalmazza (az olimpia és a világbajnokság kétszeres pontszámot jelent); a világbajnokság utáni első verseny után az előző évi első verseny eredményeit törlik stb.
Vívóruha: kabát, plasztron, nadrág; a vívóruhát 800 N ellenállású szövetből kell készíteni úgy, hogy az a testet hézagmentesen takarja, s a kabát a nadrágot legalább 10 centiméterrel fedje. A nadrághoz harisnyát kell viselni, melynek szára a nadrág alá ér. A kabát alatt a vívóruhához hasonló ellenállású védőmellényt kell viselni, ami a fegyveres kéz oldalán a hónaljat, valamint a szívet védi.

Advertisements